Наказ Про стан якості знань учнів з навчальних предмет на основі директорських контрольних робіт- червень 2023

Результати навчальних досягнень учнів 2023 року

Результати опитування 2023

2021-2022

з української мови такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Заг. середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5 13 13 2 15.4 1 7.6 5 38.5 5 38.5 5.4 23 6 43% Шкляренко Т.В.
6 9 9 1 11.1 4 44.4 - - 4 44.4 5.8 55.5
7 19 19 - - 6 31.5 8 42.1 5 26.3 5.5 31.5 Марченко Л.А.
8 8 3 2 25 - - - - 1 12.5 8.3 25 Шкляренко Т.В.
9 12 12 3 25 3 25 1 8.3 5 41.6 6.8 50
10 12 12 4 33.3 4 33.3 1 8.3 3 25 7.1 66.6
11 10 10 - - 5 50 3 30 2 20 6 50 Марченко Л.А.

Якість знань учнів з української мови становить - 43% .

Середній бал – 6

Результати контрольних робіт з математики такі:

Клас К-стьуч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-й 13 13 1 8 2 16 9 68 1 8 6 24 6 36 % Балака І.П.
6-й 9 9 1 11 2 22 5 56 1 11 6 33
7-й алгебра 19 19 - - 4 21 12 63 3 16 5 21
7-й геометр 19 19 - - 4 24 8 43 6 33 5 24
8-й алгебра 8 8 - - 4 50 3 37 1 13 6 50
8-й геометр 8 8 - - 4 50 4 50 - - 5 50
9-й алгебра 12 12 2 16 3 26 6 50 1 8 6 42
9-й геометр 12 12 1 8 4 33 5 42 2 17 6 41
10-й алгебра 12 12 1 8 3 26 7 58 1 8 6 34
10-й геометр 12 12 2 17 3 25 6 50 1 8 6 42
11-й алгебра 10 10 - - 2 20 6 60 2 20 5 20
11-й геометрія 10 10 - - 3 30 5 50 2 20 6 30

Якість знань з математики –36 %.

Середній бал -6 .

Результати з контрольних робіт з інформатики такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Мантула Ю.В.
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-й 13 13 - - 5 38,5 5 38.5 3 23 5 38.5
6-й 9 7 - -- 5 55.5 1 11.1 1 11.1 6 55.5
7-й 19 18 3 15.7 4 21 11 57.89 - - 6.3 36.7 5.9 45%
8-й 8 8 1 12.5 3 37.5 2 25 2 25 6.2 50
9-й 12 12 3 - 24.9 1 30 8.3 4 33.3 4 33.3 5.8 33.2
10 12 12 1 8.3 4 5 33.3 5 41.6 2 16.6 5.9 41.6
11 10 10 - 6 - 6 60 2 20 2 20 6.3 60

Якість знань учнів з інформатики становить – 45%.

Середній бал –5.9

Результати контрольних робіт з іноземної мови такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботу Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
4 5,8 42% Липовецька О.А.
5 13 10 1 10 2 20 4 40 3 30 5,4 30
6 9 9 - - 3 33,3 3 33,3 3 33,3 4,8 33
7 19 19 - - 4 21 10 53 5 26 4,9 21
8 8 8 2 25 2 25 3 37,5 1 12,5 6,3 50
9 12 10 4 40 - - 3 30 3 30 6,3 40
10 12 12 4 33 4 33 3 25 1 8,3 7,1 67
11 10 10 - - 4 40 4 40 2 20 6,1 50

Якісний показник знань з іноземної мови – 42%

Середній бал –5,8

Результати з контрольних робіт з хімії такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал навченості Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
7-й 19 19 - - 6 32 8 42 5 26 5,3 32 6,6 50% Клименко Л.В.
8-й 8 8 1 12,5 3 37,5 3 37,5 1 12,5 6,2 50
9-й 12 12 4 33,3 2 16,6 6 50 - - 7,2 50
10-й 12 12 6 50 2 16,6 3 25 1 8,3 8,2 67
11-й 10 10 - - 5 50 3 30 2 20 6,4 50

Якість знань учнів з хімії становить –50%

Середній бал 6,6

Результати з контрольних робіт з біології такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-й 13 13 1 7,7 2 15,3 7 53,8 3 23 5,3 23 6,5 50.6% Клименко Л.В.
6-й 9 9 1 11.1 3 33.3 5 55.5 - - 6.4
7-й 19 19 2 10,5 9 47 4 21 4 21 6,5 58
8-й 8 8 2 25 2 25 3 37,5 1 12,5 6,5 50
9-й 12 12 2 16,7 3 25 4 33,3 3 25 5,9 42
10-й 12 12 4 33,3 4 33,3 3 25 1 8,3 7,8 67
11 10 10 2 20 5 50 1 10 2 20 7,5 70

Якість знань учнів з біології становить –50.6%

Середній бал –6,5

Результати контрольних робіт з географії такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показни%к Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
6-й 9 9 1 11.1 3 33.3 3 33.3 2 22.2 6.2 44.4 7.2 43.8 Горбатюк Ю.В.
7-й 19 10 2 10.5 6 31.5 2 10.5 - - 8.3 42
8-й 8 8 3 37.5 1 12.5 3 37.5 1 12.5 7.2 50
9-й 12 12 3 24.9 3 24.9 2 16.6 3 24.9 6 49.8
10 12 2 1 8.3 1 8.3 - - - - 9 16.6
11 10 10 2 20 4 40 2 20 2 20 6.9 60

Якість знань учнів з географії становить – 43.8%.

Середній бал –7.2 .

2020-2021 н.р.

з української мови такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Заг. середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5 10 7 1 10 3 30 2 20 1 10 6,5 40 6 46% Шкляренко Т.В.
6 22 20 6 30 6 30 8 40 4.6 30
7 11 9 1 9 2 18 3 27 3 27 5 27 Марченко Л.А.
8 12 10 3 30 1 10 2 20 4 40 5.8 40 Шкляренко Т.В.
9 14 11 3 27 6 54 1 9 19 8,7 81
10 10 9 1 11 2 23 2 23 4 45 5 44
11 7 5 1 14 4 56 6.2 70

Учнями допускаються помилки на правильне вживання апострофа, м’якого знака, подвоєння та подовження приголосних, правопис ненаголошених голосних, правила вживання розділових знаків у простому та складному реченні. Впадає у вічі невміння учнів правильно робити виправлення у своїй роботі, переносити слова.

Якість знань учнів з української мови становить - 46% .

Середній бал – 6

езультати контрольних робіт з математики такі:

Клас К-стьуч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
5-й 10 8 - - 2 25 1 13 3 62 5 25 6 35 % Балака І.П.
6-й 22 19 - - 4 21 14 74 1 5 5 21
7-й алгебра 11 9 - - 2 22 7 78 - - 6 22
7-й геометр 11 10 - - 4 40 5 50 1 10 6 40
8-й алгебра 12 9 2 22 3 34 2 22 2 22 7 56
8-й геометр 12 11 2 18 3 27 6 55 - - 7 45
9-й алгебра 14 12 1 8 3 26 7 58 1 8 6 34
9-й геометр 14 10 - - 2 20 7 70 1 10 6 20
10-й алгебра 10 9 - - 2 22 5 56 2 22 5 22
10-й геометр 10 7 - - 2 29 5 71 - - 6 29
11-й алгебра 7 6 - - 3 50 3 50 - - 6 50
11-й геометрія 7 5 - - 3 60 2 40 - - 7 60

Якість знань з математики –35%.

Середній бал - 6.

Учні помиляються у математичних обчисленнях, при спрощені виразів, розкритті дужок, розв’язуванні рівнянь. Причинами значних недоліків є:

- недостатній рівень знань учнів із попередніх тем курсів математики;

- недостатньо сформовані математичні компетентності.

з інформатики такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Мантула Ю.В.
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
6-й 22 20 - - 3 15 12 60 5 25 5 15
7-й 11 8 1 12,5 2 25 5 62,5 - - 6 37
8-й 12 9 1 11 3 33,3 3 33,3 2 22 6 44 6 27%
9-й 14 12 - - 4 41,6 4 41,6 3 24,9 6 33
10 10 10 - - - 3 3030 5 50 2 20 6 30
11 7 7 1 14,2 4 5 57,1 2 28,5 - - 8 71

Якість знань учнів з інформатики становить – 27%.

Середній бал –6

Учні недостатньо володіють теоретичним матеріалом з вивчених тем, практичними навичками розв’язування задач.

Результати контрольних робіт з іноземної мови такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботу Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
4 13 13 1 7,6 1 7,6 6 46 5 38 5 15 6,3 46% Липовецька О.А.
5 10 7 - - 3 43 1 14 3 43 5,4 43
6 22 17 1 5,9 1 5,9 13 76 2 12 5,3 12
7 11 9 - - 4 44,4 4 44,4 1 11 6,4 44
8 12 9 2 17 4 33 3 25 - - 7,4 67
9 14 6 2 33 3 50 - - 1 17 8 83
10 10 8 - - 3 37,5 4 50 1 12,5 5,5 38
11 7 6 1 17 3 50 2 33 - - 7,6 67

Якісний показник знань з іноземної мови – 46%

Середній бал –6,3.

Учні допускають такі типові помилки з іноземної мови: неправильне вживання дієслів у різних часових формах; правопис слів, вживання займенників, часових форм дієслова

з хімії такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал навченості Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
7-й 11 9 1 11,1 4 44,4 4 44,4 - - 7 56 6,3 52% Клименко Л.В.
8-й 12 12 1 8,3 4 33,2 2 16,6 5 41,5 5,5 42
9-й 14 12 - - 3 24,9 7 58,1 2 16,6 4,9 25
10-й 10 9 - - 5 56 2 22 2 22 6 56
11-й 7 6 1 16,7 4 66,6 1 16,7 - - 8,1 83

Якість знань учнів з хімії становить –52%

Середній бал 6,3.

Учні 7 – 11 класів допускають такі типові помилки з хімії:

- неправильно роблять хімічні перетворення, складають рівняння реакції;

- відсутні практичні навички розв’язувати задачі хімічного типу.

з біології такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показник Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
6,9 62% Клименко Л.В.
6-й 22 19 - - 9 47 7 37 3 15 5,9 54
7-й 11 9 2 22,2 4 44,4 3 33,3 - - 8 66
8-й 12 10 3 30 1 10 4 40 2 20 6,4 40
9-й 14 12 1 9 6 49 4 33 1 9 6,5 58
10-й 10 9 - - 5 55 2 22 2 22 6 55
11 7 6 4 66,4 2 33,2 - - - - 9 100

Якість знань учнів з біології становить –62%

Середній бал –6,9

Учні мають недостатні теоретичні знання з вивчених тем.

з географії такі:

Клас К-сть уч. за списком К-сть уч. що виконували роботи Рівні навчальних досягнень Середній бал Якісний показни%к Загальний середній бал, якісний показник % Учитель
Високий Достатній Середній Початковий
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
6-й 22 16 1 6.2 9 56.2 4 25 2 12.5 6.5 62.5 7.1 67 Рак О.Д.
7-й 11 9 2 22.2 4 44.4 3 33.3 7.8 66.6
8-й 12 12 1 8.3 6 49.9 2 16.6 3 24.9 6.2 59
9-й 14 14 1 7.14 10 71 2 14 1 7.14 7.5 78.5
10 10 10 1 10 4 40 4 40 1 10 6.6 50
11 7 7 1 14.2 5 71 1 14.2 8 85

Якість знань учнів з географії становить – 67%.

Середній бал –7.1 .

Кiлькiсть переглядiв: 396