Звіт закладу за 2022-2023 н.р.

ЗВІТ ЗА 2021-2022 Н.Р.

Кобринівський навчально –виховний комплекс «заклад дошкільнї освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської міської ради Черкаської області в своїй діяльності керується: Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положеннями «Про загальноосвітній навчальний заклад», відповідними регіональними документами, Типовими навчальними планами закладів освіти, Статутом навчально-виховного комплексу та іншими нормативними документами про освіту.

Діяльність педагогічного колективу у 2021– 2022 навчальному році відповідала річному плану, освітній програмі, перспективному плануванню.

Кадрове забезпечення.

Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100%, розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та компетенції. Із 17 педагогічних працівників 16 мають повну вищу освіту (93%), 1 – середню спеціальну (7%).

Якісний склад педагогічного колективу школи

За категоріями За званнями
Спеціалістів вищої категорії – 1 Відмінник освіти – 0
Спеціалістів І категорії – 14 Учителів-методистів – 0
Спеціалістів ІІ категорії – 1 Старших вчителів – 0
Спеціалістів –1

Середній вік вчителів – 40 років.

Всі педагогічні працівники вчасно проходять атестацію та курсову підготовку при ЧОІПОПП, 12 педагогів успішно пройшли навчання на курсах:

Голуб С.В. (природнича освітня галузь та керівник ЗЗСО- 32 год, очно)

Бабій В.М. (підвищення кваліфікації вчителів предмета «Захист України» -90 год, очно; Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал освітньої галузі «Фізична культура», 32 год - очно),

Балака І.П. (Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі 32 год дистанційно),

Мантула Ю.В. (підвищення кваліфікації з розвитку професійних компетентностей (знання фахових методик, технологій за накопичувальною системою, 30 год, дистанційно; Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал інформатичної освітньої галузі 32 год - очно ),

Плахотник С.П. (Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі 32 год – дистанційно)

Ожиндович Т.П. (Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі 32 год – дистанційно)

Ротаєнко М.П. (Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал технологічної освітньої галузі, 32 год., дистанційно),

Марченко Л.А. (Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал мовно-літературної освітньої галузі, 32 год., дистанційно),

Клименко Л.В. (підвищення кваліфікації учителів хімії та біології 30 год; Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал природничої освітньої галузі 32год., дистанційно),

Шкляренко Т.В. (Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал мовно-літературної освітньої галузі, 32 год., дистанційно) ,

Горбатюк Ю.В. (підвищення кваліфікації учителів хімії та біології 30 год; Курси за освітньою програмою підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які реалізують компетентнісний потенціал природничої освітньої галузі 32год., дистанційно),

Липовецька О.А. (спеціалізовану підготовку до викладання англійської мови у 5-6 класах Нової української школи- 40 год, очно-дистанційна форма)

Матеріально-технічна та навчально-методична база

Приміщення школи побудоване за типовим проектом та здане в експлуатацію 1 вересня 1975 року. Приміщення відповідає санітарним нормам і стандартам. Теплопостачання – твердопаливне. В 2020 році за кошти місцевого бюджету Кобринівської сільської ради встановлено новий твердопаливний котел.

Стан шкільної будівлі й території завжди підтримується на належному рівні. Колектив комплексу дбає про благоустрій і естетичний вигляд закладу. Організовуються систематично заходи по озелененню, насадженню квітів, прибиранню території в межах шкільного проєкту «Шкільна садиба».

Стан шкільної будівлі, території підтримується на належному рівні.

В комплексі функціонують:

– 12 навчальних кабінетів;

– комп’ютерний клас;

– 2 навчальні майстерні;

– актова зала;

– спортивна зала, стадіон, спортивний майданчик;

– бібліотека;

– музей;

– методичний кабінет;

– кабінет шкільної медсестри;

– їдальня;

– ігрові кімнати ДНЗ;

– спальня ДНЗ;

– внутрішні туалети.

Школа підключена до мережі Інтернет, є покриття Wi-Fi.

Створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами: зроблено пандус.

Загальний бібліотечний фонд становить 6784 шт. , з них – підручників - 3420 шт., художньої літератури – 3571 шт..

Організація та результативність навчально-виховної роботи.

Педагогічний колектив комплексу проводить відповідно організаційну та роз'яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо значення і забезпечення повної середньої загальної освіти та виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

У 2021– 2022 н.р. в комплексі навчалося 130 учні та 23 вихованці різновікової групи:

в 1-4 касах - 47,

в 5-9 класах - 61,

в 10-11 класах - 22

Заклад освіти працював за освітніми програмами:

Освітню програму для 1-2 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти , за Типовими освітніми програмами для 1 – 2 класів, затверджених наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272; Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.

Освітню програму для 3-4 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, за Типовими освітніми програмами для 3 – 4 класів, затверджених наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273; Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.

Освітню програму для 5-9-х класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (т.1.).

Освітню програму для 10 – 11 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493 (т. 2, 3, 4.), постанови КМУ від 26.02.2020 № 143 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ».

В 2021-2022 навчальному році учні 5-11 класів показали наступні рівні навчальних досягнень:

- високий рівень – 3,6% (3 учня);

- достатній рівень – 48,2% (40 учнів);

- середній рівень – 46,8% (39 учнів);

- початковий рівень – 1,2% (1 учень).

Середні бали та якісні показники з предметів інваріантної складової:

Математика – 5,5; 33,8%

фізика -6,4; 56,4%,

хімія – 6,8; 59,8%,

укр. мова – 6,1; 51,1%,

укр. література – 6,1; 30,8%,

зарубіжна література – 6; 43,8%,

історія – 6,5; 51,6%,

географія – 6,8; 60,6%,

біологія – 7; 58,6%,

інформатика – 6,6; 55,3%,

англійська мова – 6,3; 39,2%.

По школі – 6.3; 49,2%

Методична робота

Робота педагогічного колективу над загальношкільною науково – методичною проблемою «Компетентнісно – орієнтована модель організації якісного освітнього процесу в умовах інформаційного простору» стала поштовхом для пошуку способів підвищення якості освітнього процесу, впровадження в практику роботи інновацій НУШ, удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.

Головним завданням методичної роботи в комплексі було сприяння формуванню професійно компетентної особистості кожного педагогічного працівника. З цією метою методична робота планувалась на основі пропозицій і конкретних потреб учителів.

При організації та проведенні методичної роботи враховувався і ефективно використовувався якісний склад педагогічних кадрів, який налічував 18 згодом 16 педагогів, з них мають звання вищу категорію - 1, І кваліфікаційну категорію -12, ІІ кваліфікаційну категорію - 1, спеціаліст - 2.

В 2021 -2022 н. р. проведено атестацію 5 педагогічних працівників комплексу (Липовецька О.А. ,Марченко Л.А., Горбатюк Ю.В., Клименко Л.В., Мантула Ю.В.)

з них підвищили категорію – підвищили категорію – 2 (Липовецька О.А. та Марченко Л.А.)

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою діяла методична рада, на засіданнях якої обговорювалися, зокрема,такі питання:

- організація роботи над науково – методичною проблемою; підготовка і проведення педагогічних читань: «Феномен Агатангела Кримського»

(жовтень); ««Дистанційне та змішане навчання в сучасній школі: переваги та недоліки» (лютий);

- моніторинг навчальних досягнень учнів з базових навчальних предметів;

- про підготовку матеріалів на педагогічну виставку «Інноваційний пошук освітян Тальнівщини – 2022»; організація самоосвіти вчителів з визначеної проблеми, підготовка матеріалів для самоосвіти; презентація методичних доробок вчителів, що атестуються.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів комплексу (Липовецька О.А. «Використання інформаційних технологій на сучасному уроці англійської мови»)

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. За участі методичного кабінету вивчалися такі питання: стан реалізації Концепції Нової української школи, адаптація першокласників, п'ятикласників; попередження ризикованої поведінки в учнів під впливом ігор та інтернет-трендів; стан готовності до навчання дітей дошкільного віку в контексті завдань НУШ; географії, математики в початковій школі, основ здоров’я, фізичної культури, захисту України, стан виконання навчальних програм.

Впродовж 2021-2022 н.р. було організовано роботу 4 шкільних методичних об’єднань учителів, творчу групу, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

Впродовж року педагоги проводили позакласні заходи в межах загальношкільних місячників, декад, тижнів.

Здійснювався аналіз проміжних результатів на інструктивно - методичних нарадах, вивчалися і обговорювалися проблемні питання на методичному пораднику.

У 2021 – 2022 н. р. на засіданні педагогічної ради розглядалися питання:

- Про академічну доброчесність в закладі освіти.

- Про права та обов’язки учасників освітнього процесу.

- Про виконання вимог Санітарного регламенту в закладі освіти .

- Про дотримання законодавства щодо забезпечення функціонування в закладі освіти української мови як державної.

- Про підсумки громадського огляду умов проживання учнів та вихованців НВК

- Про результативність роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників.

- Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання та технологій.

- Про готовність старших дошкільників до навчання в школі.

Професійному зростанню педагогів сприяли засідання семінару- практикуму «Шляхи реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Серпень

Заняття психолого педагогічного семінару «Емоційна грамотність сучасного педагога». Жовтень «Нові підходи в організації харчування в закладі освіти». Лютий

Ефективними формами методичної роботи є інструктивно - методична нарада, методичний порадник, на яких колектив ознайомився з новими досягненнями педагогічної науки, надавались практичні рекомендації тощо. Загальноприйнятим методичним заходом у комплексі є відкритий урок і позакласний захід, на якому відбувається показ нових педагогічних надбань з актуальних питань методики. У 2021– 2022 н. р. в комплексі проведено 5 відкритих уроків ( Ротаєнко М.П.- 1, Липовецька О.А. - 1, Марченко Л.А. -2, Кукуруза Л.А. -1) позакласні заходи, предметні тижні.

Необхідно активізувати позакласну роботу з географії, математики, інформатики, хімії та біології.

Успішній реалізації проблемного питання сприяли нестандартні форми методичної роботи:

- Ділова гра «Технології навчання. Дистанційне навчання як інноваційна технологія» грудень

- Квест «НУШ: компетентності ХХІ ст.» травень

- Круглий стіл «Навчання впродовж життя- виклик сьогодення» травень

В комплексі проводиться робота по створенню освітнього простору Нової української школи в 1-4 класах, обладнанню та естетичному оформленню навчальних кабінетів, ігрового розвивального середовища в старшій та різновіковій групах ЗДО.

Учителі комплексу залучені до комп'ютерного всеобучу. Комп’ютерна грамотність становить 100 %.

Особлива увага приділялась підвищенню професійного розвитку, самоосвіті педагогів. В 2021-2022 н.р. 12 учителів підвищили кваліфікацію в комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської області»:

В роботі педагогічний колектив використовує новітні технології:

- технологія розвитку критичного мислення,

- технологія проблемного навчання ,

- проектна технологія,

- технологія ситуативного моделювання,

- технологія кооперативного навчання,

- інформаційно – комунікаційна технологія.

Виявленню та розвитку здібностей та обдарувань учнів сприяла участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях. Через введення військового стану в Україні багато конкурсів, змагань було відмінено або перенесено.

Активізувалася участь учнів у конкурсах:

- Семко Діана, учениця 10 класу ІІ місце в обласному конкурсі «Золота паляниця золотом іскриться»;

- Каналош Діана І місце. Міжнародний двотурний фестиваль мистецтв «Лютий фест»;

- Півень Владислав Обласний патріотичний конкурсу учнівської молоді «Герої серед нас» ІІ місце

- Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер – 2021” (18 учнів взяли участь)

- Шкільний міжнародний дистанційний конкурс з правознавства «Я громадянин. Я маю право» 9 учасників. 1 місце – 3 учня; 2 місце- 1; 3 місце – 2 учня.

- Конкурс «Україна колядує» від Тальнівського відділу освіти, молоді та спорту України ІІ місце – 2 учасника;

Слід відзначити роботу педагогічного колективу в умовах дистанційного навчання. Дистанційне навчання організоване через спілкування в групах у Viber та роботу безкоштовного веб-сервісу Google Classroom для учнів 1-11класів, який створений Google для закладів освіти з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом.

Проте поряд із здобутками і досягненнями в методичній роботі комплексу є питання, над якими слід працювати в новому навчальному році:

- недостатнім є змістове наповнення сайту закладу;

- удосконалювати уроки, як основної форми освітнього процесу;

- посилити роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати підготовку учнів до олімпіад;

- підвищувати якість початкової та базової загальної освіти учнів, формувати у них уміння самостійно здобувати знання, творчо застосовувати їх на практиці;

- брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну майстерність.

Виховна робота.

Тема виховної роботи в закладі освіти:«Створення освітнього процесу орієнтованого на загальнолюдські цінності, формування патріота – громадянина, успішної особистості».

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, статуту закладу освіти. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору, виховання громадянина-патріота своєї держави, формування творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формування навичок здорового способу життя.

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

• військово-патріотичне виховання;

• громадсько-правове виховання;

• екологічне виховання;

• художньо-естетичне виховання;

• родинно-сімейне виховання;

• моральне виховання;

• профорієнтаційне виховання;

• превентивне виховання

• формування здорового способу життя;

• розвиток творчих здібностей.

Та відповідно до основних орієнтирів виховання:

• ціннісне ставлення до себе;

• ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

• ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

• ціннісне ставлення до праці;

• ціннісне ставлення до природи;

• ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Основною метою у вихованні учнів у 2021-2022 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

Тому, в нашому закладі було проведено ряд заходів з національно-патріотичного виховання. А саме: заходи до Міжнародного дня Миру, Урок мужності до Дня захисника України.

Відбувся захід "Геноцид в Україні. Згадуємо сьогодні. Пам'ятаємо завжди". Учні долучилися до відеолекторію "Століття боротьби"," Чому Голодомор став можливим? ", відео спогадів про події 1932 - 33 рр в селах Кобринове та Гуляйка. Обговорювали і дискотували "Чи потрібно сьогодні говорити про Голодомор?", визначили свою позицію "Незабудками пам'яті". Підтримали акцію " Запали свічку пам' яті".

До дня української мови та писемності учні 7-11 класу взяли участь в літературній вікторині «Вічне слово». Всі бажаючі долучилися до написання національного радіо диктанту. Вже третій рік поспіль вихованки нашого закладу підтримали Всеукраїнський флешмоб до Дня української хустки також долучилися до майстер-класу з видів заплітання хустки.

До Дня Соборності України було проведено тематичний інтерактивний урок "Ланцюг історії не переривається". Десятикласники виконували вправи, обговорювали історичний серіал "10 Днів Незалежності України", ділилися власними думками щодо інфографіки про День Соборності України, з'ясовували цінність проведення акції "Живий ланцюг" сьогодні.дистанційно, учні початкових класів взяли участь в конкурсі малюнків, лідери учнівського самоврядування - в поетичній естафеті «В єдності наша сила». Учні початкових класів долучилися до акції «Живий ланцюг єднання»

16 лютого долучилися до Всеукраїнського марафону єднання.

Вшанування Героїв Небесної Сотні відбулося дистанційно. Пройшла акція "Ангели пам'яті" під час якої, учні вдома виготовили паперові ангели - символ розстріляних мирних людей. Також лідери учнівського самоврядування підготували відеоролики пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Активно брали участь заходах від черкаського обласного центру туризму та краєзнавства: патріотичному вебквесті "Перемагали раніше- переможемо й зараз!», онлайн-вікторині "Черкащина в Другій світовій війні", у циклі вікторин для учнівської молоді "Патріотичний травень - разом до Перемоги!", долучились до краєзнавчого флешмобу «Вишиванка-душа мого народу».

Взяли участь у Всеукраїнській акції-флешмоб "Діти України за мир в Україні". Приєдналися до флешмобу «Хай Великдень з кожної домівки в Україні долине до сердець наших Захисників».

Протягом 2021-2022н.р учні закладу активно брали участь у

Всеукраїнській військово – патріотичній грі «Джура» , що сприяло розвитку

національно – патріотичного виховання. На базі закладу організовано курінь

ім..Дмитра Вишневецького, до складу якого входять рої молодшої, середньої

та старшої вікової груп. Зокрема, рій «Сіроманці» старшої вікової групи взяли участь в

обласній онлайн – вікторині «Шлях українського національного

відродження», присвяченій Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні, за що джури

рою отримали диплом участі від Черкаського обласного центру туризму,

краєзнавства і екскурсій. Козачата рою «Гетьмани» (молодшої вікової

категорії) та джури рою «Сіроманці» підтримали захисників та захисниць із

Збройних Сил України флешмобом «Хай Великдень з кожної домівки в

Україні долине до сердець наших захисників», за що також отримали диплом

від Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій. Через введення воєнного стану на території України обласний ІІ

етап Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл»

(«Джура») був проведений онлайн. У ньому зареєструвались та взяли участь

джури рою «Сіроманці» (старша вікова категорія) і отримали такі

результати:

ІІІ місце – у вікторині «Джура – захисник України»;

ІІ місце - на етапі «Діяльність куреня»;

І місце – у вікторині «Відун»., а також диплом за участь у челенджі «Хай лине пісня українська поміж нас». Також рій «Сіроманці» брав участь у фестивалі Ватра від

Українського державного центру національно – патріотичного виховання з

темою «Звитяга Нескорених», надавали звіт про добрі справи, створювали

вітальну відео – листівку до Дня Незалежності України.

Велику увагу приділили волонтерській роботі. У вересні місяці ми долучилися до Всеукраїнської акції "Монетки дітям", зібрані кошти були відправлені у фонд "Таблеточка" для порятунку онкохворих діток. Учні закладу підтримали челендж #Я_волонтер_і_цим_пишаюсь і в грудні за підсумками проробленої роботи наш заклад було нагороджено подякою відділу освіти молоді та спорту Тальнівської міської ради за активну громадську позицію, вагомий внесок у підтримку та розвиток волонтерського руху. Неодноразово учні підтримували акцію "Напиши листа солдату! ". Діти не лише малювали малюнки та писали листи, а й виготовили обереги. Лідери старшокласників підтримали Соціальний проєкт Ліги старшокласників Черкащини "Відкрий своє серце" – організували зустріч для діток ВПО та весело провели з ними дозвілля.

Не оминули і екологічне виховання. Взяли участь в міжнародному фотоконкурсі «Ми – люди землі». Фотоконкурс відбувався з нагоди святкування Всесвітнього дня Землі та вшанування Дня пам'яті Чорнобильської трагедії. Участь в обласній акції «Першоцвіти», в обласній акції «Птах року-2021» (зайняли 4 місце в області). П’ятий рік поспіль в закладі організовано акцію «Батарейки здавайтесь!»

Формування здорового способу життя активно здійснювалося на уроках фізкультури та основ здоров’я. У вересні, весь заклад взяв участь в Олімпійському забігу присвяченому тижню олімпійського руху.

Щороку в закладі проходить Місячник пропаганди здорового способу життя, були проведені заходи до Міжнародного дня Безпечного Інтернету та участь в інформаційно-освітній кампанії #Stop_sexтинг. Взяли участь у Всеукраїнському фізкультурному онлайн-челенджі «Разом до Перемоги»

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячого травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» 1-9 класи, проводяться бесіди з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму та випадку утоплення; правил поводження з електроприладами; правил поводження в суспільних місцях, правил поводження в транспорті та під час катання на льоду. З початком повномасштабної війни в Україні активно проходили навчання з мінної безпеки для учасників освітнього процесу.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі, проводять бесіди з безпеки життєдіяльності. Надають психологічну підтримку сім’ям в цей не легкий час.

Активно працює психологічна служба у складі психолога Чилій М.Ф, соціального педагога Ротаєнко М.П. Ведуться журнали: щоденного обліку роботи; обліку профілактичної роботи, протоколів індивідуальних консультацій; обліку звернень учнів, батьків, вчителів з питань насильства та жорстокого поводження з дітьми. Надають підтримку та допомогу ВПО.

Учнів, які б притягувались до кримінальної та адміністративної відповідальності немає. Велику увагу приділяємо профілактиці булінгу.

Поле дії учнівського самоврядування – забезпечення порядку, організація чергування в школі, дозвілля на перервах, проведення загальношкільних лінійок, виставок, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація роботи щодо збереження шкільного майна, підручників, благоустрою території школи, участь в гуртках, секціях, підготовка та проведення конкурсів, свят.

Звіт 2021 р.

Кобринівський навчально –виховний комплекс «заклад дошкільнї освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської міської ради Черкаської області в своїй діяльності керується: Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положеннями «Про загальноосвітній навчальний заклад», відповідними регіональними документами, Типовими навчальними планами закладів освіти, Статутом навчально-виховного комплексу та іншими нормативними документами про освіту.

Діяльність педагогічного колективу у 2020– 2021 навчальному році відповідала річному плану, освітній програмі, перспективному плануванню.

Кадрове забезпечення.

Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100%, розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та компетенції. Із 18 педагогічних працівників 17 мають повну вищу освіту (93%), 1 – середню спеціальну (7%).

Якісний склад педагогічного колективу школи

За категоріями За званнями
Спеціалістів вищої категорії – 1 Відмінник освіти – 0
Спеціалістів І категорії – 10 Учителів-методистів – 0
Спеціалістів ІІ категорії – 5 Старших вчителів – 1
Спеціалістів –2

Середній вік вчителів – 40 років.

Всі педагогічні працівники вчасно проходять атестацію та курсову підготовку при ЧОІПОПП, 11 педагогів успішно пройшли навчання на курсах:

Голуб С.В. (уч. фізики, 36 год., дистанційно),

Бабій В.М. (уч. фіз.культури, 36 год.,дистанційно),

Рак О.Д. (уч. географії, 36 год., дистанційно),

Балака І.П. (уч. математики, 90 год., дистанційно),

Мантула Ю.В. (заступник з ВР, 36 год., дистанційно),

Ротаєнко М.П. (уч. трудового навчання, технологій, 30 год., дистанційно),

Марченко Л.А. (уч. української мови та літератури, 30 год., дистанційно),

Клименко Л.В. (уч. біології, 30 год., природознавства у 5 класі, 48 год., дистанційно),

Чилій М.Ф. (практичний психолог,36 год., дистанційно), Шкляренко Т.В. . (уч. української мови та літератури, 30 год., дистанційно) ,

Горбатюк Ю.В. (уч. природознавства у 5 класі, 48 год., вихователь групи подовженого дня, 90 год.

Матеріально-технічна та навчально-методична база

Приміщення школи побудоване за типовим проектом та здане в експлуатацію 1 вересня 1975 року. Приміщення відповідає санітарним нормам і стандартам. Теплопостачання – твердопаливне. В 2020 році за кошти місцевого бюджету Кобринівської сільської ради встановлено новий твердопаливний котел.

Стан шкільної будівлі й території завжди підтримується на належному рівні. Колектив комплексу дбає про благоустрій і естетичний вигляд закладу. Організовуються систематично заходи по озелененню, насадженню квітів, прибиранню території в межах шкільного проєкту «Шкільна садиба».

Стан шкільної будівлі, території підтримується на належному рівні.

В комплексі функціонують:

В комплексі функціонують:

– 12 навчальних кабінетів;

– комп’ютерний клас;

– 2 навчальні майстерні;

– актова зала;

– спортивна зала, стадіон, спортивний майданчик;

– бібліотека;

– музей;

– методичний кабінет;

– кабінет шкільної медсестри;

– їдальня;

– ігрові кімнати ДНЗ;

– спальня ДНЗ;

– внутрішні туалети.

Школа підключена до мережі Інтернет, є покриття Wi-Fi.

Створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами: зроблено пандус.

Бібліотека має загальний фонд 12358 книг, з них 3133 підручників для 1 -4 класів – 3352. для 5-9 класів – 1647, для 10-11 класів – 1134.

Організація та результативність навчально-виховної роботи.

Педагогічний колектив комплексу проводить відповідно організаційну та роз'яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо значення і забезпечення повної середньої загальної освіти та виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

У 2020 – 2021 н.р. в комплексі навчалося 133 учні та 22 вихованці:

в різновіковій групі - 17,

в старшій групі - 5,

в 1-4 касах - 46,

в 5-9 класах - 69 ,

в 10-11 класах - 18

Заклад освіти працював за освітніми програмами:

Освітню програму для 1-2 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти , за Типовими освітніми програмами для 1 – 2 класів, затверджених наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272; Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.

Освітню програму для 3 класу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, за Типовими освітніми програмами для 3 – 4 класів, затверджених наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273; Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.

Освітню програму для 4 класу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 (т.1, 8.).

Освітню програму для 5-9-х класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (т.1.).

Освітню програму для 10 – 11 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 28.11.2019 № 1493 (т. 2, 3, 4.), постанови КМУ від 26.02.2020 № 143 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ».

В 2020-2021 навчальному році учні 4-11 класів показали наступні рівні навчальних досягнень:

- високий рівень – 1% (1 учні);

- достатній рівень – 27% (27 учнів);

- середній рівень – 50% (49 учнів);

- початковий рівень – 22% (22 учнів).

Середні бали та якісні показники з предметів інваріантної складової:

Математика – 6; 30% ,

фізика -6,8; 61%,

хімія – 7,3; 67%,

укр. мова – 6,8; 63%,

укр. література – 6,6; 60%,

зарубіжна література – 6,3; 47%,

історія – 6,9; 61%,

географія – 7,2; 67%,

біологія – 7,3; 72%,

інформатика – 7,4; 68%,

англійська мова – 6,2; 44%.

По школі – 6.8; 56%

Методична робота

Робота педагогічного колективу над загальношкільною науково – методичною проблемою «Компетентнісно – орієнтована модель організації якісного освітнього процесу в умовах інформаційного простору» стала поштовхом для пошуку способів підвищення якості освітнього процесу, впровадження в практику роботи інновацій НУШ, удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.

Головним завданням методичної роботи в комплексі було сприяння формуванню професійно компетентної особистості кожного педагогічного працівника. З цією метою методична робота планувалась на основі пропозицій і конкретних потреб учителів.

При організації та проведенні методичної роботи враховувався і ефективно використовувався якісний склад педагогічних кадрів, який налічував 18 педагогів, з них мають звання «старший учитель» - 1, вищу категорію - 1, І кваліфікаційну категорію -13, ІІ кваліфікаційну категорію - 2, спеціаліст - 2.

В 2020 -2021 н. р. проведено атестацію 3 педагогічних працівників комплексу (Голуб С.В., Бабій В.М., Рак О.Д.), з них підвищили категорію – 1 (Рак О.Д.).

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою діяла методична рада, на засіданнях якої обговорювалися, зокрема,такі питання:

- організація роботи над науково – методичною проблемою; підготовка і проведення педагогічних читань: «Дистанційне навчання в сучасній школі» (жовтень); «Патріотизм як цінність в Новій українській школі.» (квітень);

- моніторинг навчальних досягнень учнів з базових навчальних предметів;

- про підготовку матеріалів на педагогічну виставку «Інноваційний пошук освітян Тальнівщини – 2021»; організація самоосвіти вчителів з визначеної проблеми, підготовка матеріалів для самоосвіти; презентація методичних доробок вчителів, що атестуються.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів комплексу (Голуб С.В. «Розвиток життєвих компетентностей на уроках фізики»).

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. За участі методичного кабінету вивчалися такі питання: стан реалізації Концепції Нової української школи, адаптація першокласників, п'ятикласників; попередження ризикованої поведінки в учнів під впливом ігор та інтернет-трендів; стан готовності до навчання дітей дошкільного вікув контексті завдань НУШ; географії, математики в початковій школі, основ здоров’я, фізичної культури, захисту України, стан виконання навчальних програм.

Впродовж 2020-2021 н.р. було організовано роботу 4 шкільних методичних об’єднань учителів, творчу групу, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання.

Впродовж року педагоги проводили позакласні заходи в межах загальношкільних місячників, декад, тижнів.

Здійснювався аналіз проміжних результатів на інструктивно - методичних нарадах, вивчалися і обговорювалися проблемні питання на методичному пораднику.

У 2020 – 2021 н. р. на засіданні педагогічної ради розглядалися питання:

- Про професійний розвиток педагогічних працівників: підвищення кваліфікації, самоосвіта як виклик сьогодення.

- Про розвиток життєстійкості в педагогічних працівників в умовах карантину.

- Результати громадського огляду умов проживання учнів та вихованців комплексу.

- Про готовність до навчання дітей дошкільного віку.

- Про стан викладання математики в початковій школі.

- Про стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з фізичної культури.

Професійному зростанню педагогів сприяли засідання семінару- практикуму «Впроваджуємо норми нового Українського правопису в освітній процес» (вересень); «Концепція розвитку природничо-математичної освіти. 2020-2021 навч.рік-рік математики в Україні» (лютий); психолого-педагогічного семінару «Нові професійні ролі та завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи» (листопад).

Ефективними формами методичної роботи є інструктивно - методична нарада, методичний порадник, на яких колектив ознайомився з новими досягненнями педагогічної науки, надавались практичні рекомендації тощо. Загальноприйнятим методичним заходом у комплексі є відкритий урок і позакласний захід, на якому відбувається показ нових педагогічних надбань з актуальних питань методики. У 2020– 2021 н. р. в комплексі проведено 7 відкритих уроків (Липовецька О.А. – 1, Голуб С.В. – 1, Марченко Л.А. -1, Рак О.Д.- 2, Кукуруза Л.А. -2), позакласні заходи, предметні тижні.

Необхідно активізувати позакласну роботу з географії, математики, інформатики, хімії.

Успішній реалізації проблемного питання сприяли нестандартні форми методичної роботи:

- методичний порадник «Формуємо вміння вчитися дистанційно» (жовтень);

«Пріорітетні напрямки організації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти»» (лютий);

- круглий стіл «“Українська мова як елемент національної безпеки” (березень) ;

- квест «НУШ: компетентний учитель» (травень)

В комплексі проводиться робота по створенню освітнього простору Нової української школи в 1-3 класах, обладнанню та естетичному оформленню навчальних кабінетів, ігрового розвивального середовища в старшій та різновіковій групах ЗДО.

Учителі комплексу залучені до комп'ютерного всеобучу. Комп’ютерна грамотність становить 100 %.

Свої напрацювання педагоги комплексу показали в конкурсі на кращий електронний освітній ресурс:

- Липовецька О.А. “English with Pleasure -3”. (Матеріали для вивчення англійської мови у 3 класі за підручником О.Карп’юк “English with Smiling Sam”, НУШ.)

- Липовецька О.А. Марченко Л.А. “English Literature, English Writers” / « Англійська література. Англійські письменники». (Матеріали для вивчення творчості англійських письменників на уроках зарубіжної літератури та англійської мови).

Особлива увага приділялась підвищенню професійного розвитку, самоосвіті педагогів.В 2020-2021 н.р. 11 учителів підвищили кваліфікацію в комунальному навчальному закладі «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської області»:

Голуб С.В. (уч. фізики, 36 год., дистанційно),

Бабій В.М. (уч. фіз.культури, 36 год.,дистанційно),

Рак О.Д. (уч. географії, 36 год., дистанційно),

Балака І.П. (уч. математики, 90 год., дистанційно),

Мантула Ю.В. (заступник з ВР, 36 год., дистанційно),

Ротаєнко М.П. (уч. трудового навчання, технологій, 30 год., дистанційно),

Марченко Л.А. (уч. української мови та літератури, 30 год., дистанційно),

Клименко Л.В. (уч. біології, 30 год., природознавства у 5 класі, 48 год., дистанційно),

Чилій М.Ф. (практичний психолог,36 год., дистанційно), Шкляренко Т.В. . (уч. української мови та літератури, 30 год., дистанційно) ,

Горбатюк Ю.В. (уч. природознавства у 5 класі, 48 год., вихователь групи подовженого дня, 90 год., дистанційно).

В роботі педагогічний колектив використовує новітні технології:

- технологія розвитку критичного мислення,

- технологія проблемного навчання ,

- проектна технологія,

- технологія ситуативного моделювання,

- технологія кооперативного навчання,

- інформаційно – комунікаційна технологія.

Виявленню та розвитку здібностей та обдарувань учнів сприяла участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях. Через загострення епідеміологічної ситуації в країні, карантинні обмеження Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів не проводились в 2020- 2021 н.р. В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН ІІІ місце отримала Чилій С (психологія, «Вплив емоційного стану на якість освіти під час дистанційного навчання на прикладі учнів 7-11 класів Кобринівського НВК», кер. Ротаєнко М.П.

Активізувалася участь учнів у конкурсах:

- ХХ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням (номінація «Історія України і державотворення») – 4-й підсумковий етап, 1 Безрук Є., І місце;

- Всеукраїнська краєзнавча акція учнівської молоді " Українська революція: 100 років надії і боротьби» - 1, обласний етап, ІІІ місце;

- Акція «Зустріч птахів» Номінація «Найкраща годівничка» - 1 Гребенюк А., обласний етап, ІІІ місце;

- Конкурс вокальної та інструментальної майстерності «Струни серця» - 1 Прилипко М., обласний регіональний, І місце;

- Всеукраїнська гра з української мови «Соняшник» - 18 учнів, 3 переможці;

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»-18 учнів, 2 переможці;

- Олімпус, географія. Весняна сесія 2021р. -11 учнів.

- Районний фестиваль"Козацький гарт" для 8 класів (ІІІ місце);

- Обласний конкурс «Збережемо першоцвіти» (2 переможці)

- Обласний конкурс « Новорічна фантазіяи» (1 переможець)

- Обласна виставка-конкурс початкового технічного моделювання (2 переможці).

Слід відзначити роботу педагогічного колективу в умовах дистанційного навчання. Дистанційне навчання організоване через спілкування в групах у Viber та роботу безкоштовного веб-сервісу Google Classroom для учнів 1-11класів, який створений Google для закладів освіти з метою спрощення створення, поширення і класифікації завдань безпаперовим шляхом.

Проте поряд із здобутками і досягненнями в методичній роботі комплексу є питання, над якими слід працювати в новому навчальному році:

- недостатнім є змістове наповнення сайту закладу;

- удосконалювати уроки, як основної форми освітнього процесу;

- посилити роботу з виявлення обдарованих дітей, якісно здійснювати підготовку учнів до олімпіад;

- підвищувати якість початкової та базової загальної освіти учнів, формувати у них уміння самостійно здобувати знання, творчо застосовувати їх на практиці;

- брати участь у фахових конкурсах, презентувати педагогічну майстерність.

Виховна робота.

Тема виховної роботи в закладі освіти:«Створення освітнього процесу орієнтованого на загальнолюдські цінності, формування патріота – громадянина, успішної особистості».

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, статуту закладу освіти. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору, виховання громадянина-патріота своєї держави, формування творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формування навичок здорового способу життя.

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

• військово-патріотичне виховання;

• громадсько-правове виховання;

• екологічне виховання;

• художньо-естетичне виховання;

• родинно-сімейне виховання;

• моральне виховання;

• профорієнтаційне виховання;

• превентивне виховання

• формування здорового способу життя;

• розвиток творчих здібностей.

Та відповідно до основних орієнтирів виховання:

• ціннісне ставлення до себе;

• ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

• ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

• ціннісне ставлення до праці;

• ціннісне ставлення до природи;

• ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Основною метою у вихованні учнів у 2020-2021 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

Тому, в нашому закладі було проведено ряд заходів з національно-патріотичного виховання. А саме: заходи до Міжнародного дня Миру, Урок мужності до Дня захисника України та конкурс малюнків «Україна – славний край козачий!».

До дня української мови та писемності учні 10 та 11 класу підготували цікаві факти про українську мову. Всі бажаючі долучилися до написання національного радіо диктанту. Підтримали Всеукраїнський флешмоб до Дня української хустки.

День Соборності України відзначали дистанційно, учні початкових класів взяли участь в конкурсі малюнків, лідери учнівського самоврядування - в поетичній естафеті «В єдності наша сила».

Вшанування Героїв Небесної Сотні теж відбулося дистанційно, учні вдома запалювали свічки вшановуючи пам’ять загиблих.

Участь в районному фізкультурно-спортивному фестивалі школярів «Козацький гарт».

Участь у відзначенні 150 річниці від дня народження Лесі Українки.

До дня народження Кобзаря учні підтримали челендж #Шевченку207, який запустила Ліга старшокласників Черкащини. Та взяли участь в онлайн-читанні «І повіє огонь новий з Холодного Яру…»

До дня Перемоги учні взяли участь в написанні проектів «Друга Світова війна у долі моєї родини».

До Дня вишиванки всі учасники освітнього процесу підтримали Всеукраїнський флешмоб «Вдягни вишиванку».

Учні 9 класу відвідали (онлайн) Всеукраїнський Парламентський урок.

В закладі було проведено інформаційні хвилини до пам’ятних дат України ( Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій).

Участь в обласному зльоті юних краєзнавців, що проводився з метою розвитку та популяризації краєзнавчої пошукової діяльності у навчальних закладах України, виховання в учнів бережливого ставлення до історико-культурної спадщини українського народу.

Також хочеться відмітити робот куреня імені Дмитра Вишневецького. Ройові активно брали участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл»( «Джура »). Рій «Козачата» представляв нашу ОТГ на обласному етапі.

Участь в інтернет проєкті обласної Ліги старшокласників «Ми патріоти - Черкащини» (5 нагород: 1 місце в районі та 4 обласних 1 місць по підпроєктах).

Велику увагу приділяємо екологічному вихованню. Успішно пройшли акції «Першоцвіти», «Годівничка» та «Зустріч пернатих», учні закладу навіть отримали обласні призові місця.

Заходи до дня довкілля проводили дистанційно, кожен мав змогу прибрати територію біля свого будинку, свою вулицю, посадити квіти та дерева.

22 квітня –День Землі, тому лідери учнівського самоврядування організували акцію «Батарейки здавайтеся!».

Для учнів 3 класу, було проведено онлайн-зустріч з автором книги «Еко-історії для маленьких друзів»

Проведено ряд заходів до відзначення 35 річниці Чорнобильської катастрофи.

Щорічно проводимо акцію «Чисте подвір’я»(трудовий десант по прибиранню території школи), цього року учні 5 класу підтримали районний челендж «Зробимо планету чистішою»

Формування здорового способу життя активно здійснювалося на уроках фізкультури та основ здоров’я. У вересні, весь заклад взяв участь в Олімпійському забігу присвяченому тижню олімпійського руху.

В грудні, учні 1-4 класів взяли участь в конкурсі для школярів від ЮНІСЕФ #здоровотанцюю. Під веселу музику діти вивчили правила гігієни для убезпечення від небезпечного вірусу Ковід-19.

Щороку в закладі проходить Місячник пропаганди здорового способу життя, були проведені заходи до Міжнародного дня Безпечного Інтернету та участь в інформаційно-освітній кампанії #Stop_sexтинг.

Лідери учнівського самоврядування до Дня здоров’я зняли ролик «Жити активно – це позитивно», який демонструє, як потрібно дбати про здоров’я.

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячого травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» 1-9 класи, проводяться бесіди з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму та випадку утоплення; правил поводження з електроприладами; правил поводження в суспільних місцях, правил поводження в транспорті та під час катання на льоду. .

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі, проводять бесіди з безпеки життєдіяльності.

Активно працює психологічна служба у складі психолога Чилій М.Ф, соціального педагога Ротаєнко М.П. Ведуться журнали: щоденного обліку роботи; обліку профілактичної роботи, протоколів індивідуальних консультацій; обліку звернень учнів, батьків, вчителів з питань насильства та жорстокого поводження з дітьми.

Учнів, які б притягувались до кримінальної та адміністративної відповідальності немає. Велику увагу приділяємо профілактиці булінгу.

Поле дії учнівського самоврядування – забезпечення порядку, організація чергування в школі, дозвілля на перервах, проведення загальношкільних лінійок, виставок, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація роботи щодо збереження шкільного майна, підручників, благоустрою території школи, участь в гуртках, секціях, підготовка та проведення конкурсів, свят.

Також практика доводить, що навіть дистанційний освітній процес може бути якісним. Так, він потребує більше часу та енергії, але це чудовий досвід, який дає можливість переоцінити свої здібності та навчитися нового.

Кiлькiсть переглядiв: 500