Звіт 2020 р.

Кобринівський навчально –виховний комплекс «дошкільний навчальний

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської районної ради Черкаської області в своїй діяльності керується: Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положеннями «Про загальноосвітній навчальний заклад», "Про дошкільний виховний заклад України", відповідними регіональними документами, Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, Статутом комплексу та іншими нормативними документами про освіту.

Діяльність педагогічного колективу у 2019– 2020 навчальному році відповідала річному плану, освітній програмі, концепції розвитку комплексу «Школа успішної особистості» та перспективному плануванню.

Кадрове забезпечення.

Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100%, розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та компетенції. Із 18 педагогічних працівників 17 мають повну вищу освіту (93%), 1 – середню спеціальну (7%).

Якісний склад педагогічного колективу школи

За категоріями За званнями
Спеціалістів вищої категорії – 1 Відмінник освіти – 0
Спеціалістів І категорії – 10 Учителів-методистів – 0
Спеціалістів ІІ категорії – 5 Старших вчителів – 1
Спеціалістів –2

Середній вік вчителів – 40 років.

Всі педагогічні працівники вчасно проходять атестацію та курсову підготовку при ЧОІПОПП, 8 педагогів успішно пройшли навчання на курсах з підготовки до роботи в умовах Нової української школи.

Матеріально-технічна та навчально-методична база.

Приміщення школи побудоване за типовим проектом та здане в експлуатацію 1 вересня 1975 року. Відповідає санітарним нормам і стандартам. Теплопостачання – твердопаливне. В 2015 році за кошти місцевого бюджету Кобринівської сільської ради встановлено новий твердопаливний котел. Проводиться заміна віконних блоків. Розроблено проектну документацію на утеплення приміщення.

Стан шкільної будівлі, території підтримується на належному рівні.

В комплексі функціонують:

– 23 навчальних кабінетів;

– комп’ютерний клас (15 комп’ютерів, мультимедійний проектор);

– 2 навчальні майстерні;

– актова зала;

– спортивна зала, стадіон, спортивний майданчик;

– бібліотека;

– музей;

– методичний кабінет;

– кабінет шкільної медсестри;

– їдальня ( 70 посадкових місць);

– ігрові кімнати ДНЗ;

– спальня ДНЗ;

– внутрішні туалети.

Школа підключена до мережі Інтернет, є покриття Wi-Fi.

Створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами: зроблено пандус.

Бібліотека має загальний фонд 12358 книг, з них 3133 підручників для 1 -4 класів – 3352. для 5-9 класів – 1647, для 10-11 класів – 1134.

Організація та результативність навчально-виховної роботи.

Педагогічний колектив комплексу проводить відповідно організаційну та роз'яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо значення і забезпечення повної середньої загальної освіти та виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

У 2019 – 2020 н.р. в комплексі навчалося 132 учні та 22 вихованці:

в різновіковій групі - 16,

в старшій групі - 6,

в 1-4 касах - 43,

в 5-9 класах - 81 ,

в 10 класі - 8

Навчальний заклад працював за освітніми програмами:

- Освітню програму для 1-2 класів розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21.02.2018 № 87, на основі Типових освітніх програм, розроблених під керівництвом Р.Б. Шияна, затверджених наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 (д.1.)

- Освітню програму для 3-4 класів розроблено на виконання Закону України «Про освіту», на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти закладів І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407.

- Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти закладів ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405.

- Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (т.2, 3, 4, інформаційно-технологічний профіль).

В 2019-2020 навчальному році учні 3-10 класів показали наступні рівні навчальних досягнень:

- високий рівень – 2% (2 учні);

- достатній рівень – 17% (18 учнів);

- середній рівень – 64% (67 учнів);

- початковий рівень – 17% (19 учнів).

Середні бали та якісні показники з предметів інваріантної складової:

Математика – 5,3; 30% ,

фізика -6,6; 57%,

хімія – 6,6; 53%,

українська мова – 6,3; 52%,

українська література – 6,8; 59%,

зарубіжна література – 6,3; 53%,

історія – 6,7; 62%,

географія – 6,7; 64%,

біологія – 7,4; 50%,

інформатика – 7,2; 75%,

англійська мова – 6,2; 44%.

По школі – 6.8; 60%.

Методична робота

Робота педагогічного колективу над загальношкільною науково – методичною проблемою «Компетентнісно – орієнтована модель організації якісного освітнього процесу в умовах інформаційного простору» стала поштовхом для пошуку способів підвищення якості освітнього процесу, впровадження в практику роботи інновацій НУШ, удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами комплексу у 2019— 2020 н. р. проводилася згідно плану і відповідно до структури, затверджених радою методичного кабінету. Головним завданням методичної роботи в комплексі було сприяння формуванню професійно компетентної особистості кожного педагогічного працівника. З цією метою методична робота планувалась на основі пропозицій і конкретних потреб учителів.

При організації та проведенні методичної роботи враховувався і ефективно використовувався якісний склад педагогічних кадрів, який налічував 18 педагогів, з них мають звання «старший учитель» - 1, вищу категорію - 1, І кваліфікаційну категорію -10, ІІ кваліфікаційну категорію - 5, спеціаліст - 2.

В 2019 -2020 н. р. проведено атестацію 5 педагогічних працівників комплексу (Плахотник С.П., Шкляренко Т.В., Кукуруза Л.А., Чилій М.Ф., Балака І.П.), з них підвищили категорію – 2 (Чилій М.Ф., Балака І.П.)

Робота з педагогами проводилась з використанням інтелектуального та методичного потенціалу кращих учителів. Провідне місце було відведено індивідуальній роботі, системному підходу до самоосвіти педагогічних працівників.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою діяла методична рада, на засіданнях якої обговорювалися, зокрема,такі питання:

- організація роботи над науково – методичною проблемою; підготовка і проведення педагогічних читань: «Новаторство В.Сухомлинського в Новій українській школі» (жовтень); «Цінності в Новій українській школі» (січень); «Демократичні перетворення в сучасній освіті» (березень);

- аналіз результативності учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального плану;

- моніторинг навчальних досягнень учнів з базових навчальних предметів;

- про підготовку матеріалів на педагогічну виставку «Інноваційний пошук освітян Тальнівщини – 2020».

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів комплексу (Плахотник С.П.

«Розвиток логічних компетентностей в здобувачів освіти НУШ»)

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. За участі методичного кабінету вивчалися такі питання: стан реалізації Концепції Нової української школи, адаптація першокласників, п'ятикласників; стан викладання інформатики, біології, «Я досліджую світ», природознавство в початковій школі, основ здоров’я, фізичної культури, захисту Вітчизни, стан виконання навчальних програм.

Впродовж 2019-2020 н.р. було організовано роботу 4 шкільних методичних об’єднань учителів, творчу групу вчителів, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, схвалення завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Впродовж року педагоги проводили позакласні заходи в межах загальнорайонних, загальношкільних місячників, декад, тижнів.

Проблемне питання охоплювало всі ділянки внутрішкільної роботи. Здійснювався аналіз проміжних результатів на інструктивно - методичних нарадах, вивчалися і обговорювалися проблемні питання на методичному пораднику.

У 2019 – 2020 н. р. на засіданні педагогічної ради розглядалися питання:

- Результати медичного огляду учнів комплексу;

- Результати громадського огляду умов проживання учнів та вихованців комплексу;

- Булінг в закладі освіти. Виявлення та попередження (заступник з НВР)

- Про емоційно комфортну адаптацію дошкільників, першокласників, п’ятикласників. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання новоприбулих учнів НВК (жовтень);

- Про умови соціалізації особистості на основі ціннісних орієнтацій в освітньому процесі дошкілля та початкової школи в контексті завдань НУШ;

- Про стан викладання предметів «Я досліджую світ», природознавство в початковій школі;

- Про стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з біології (січень);

- Про стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з основ здоров’я;

- Про стан викладання та рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з фізичної культури (березень).

Професійному зростанню педагогів сприяли засідання семінару- практикуму «Впроваджуємо норми нового Українського правопису в освітній процес» (вересень); психолого-педагогічного семінару «Нові професійні ролі та завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи» (листопад).

семінару- практикуму «Пріоритетні чинники інноваційного розвитку освіти та професійного зростання педагогів» (грудень).

Ефективними формами методичної роботи є інструктивно - методична нарада, методичний порадник, на яких колектив ознайомився з новими досягненнями педагогічної науки, надавались практичні рекомендації тощо. Виправдала себе індивідуальна робота з педкадрами, методичні консультації.

Загальноприйнятим методичним заходом у комплексі є відкритий урок і позакласний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань з актуальних питань методики. У 2019 – 2020 н. р. в комплексі проведено 8 відкритих уроків (Плахотник С.П. – 2, Липовецька О.А. – 1, Голуб С.В. – 1, Любіченко Л.В. – 1 , Чилій М.Ф. – 1 , Кукуруза Л.А. -2), позакласні заходи, предметні тижні.

Необхідно активізувати позакласну роботу з географії, математики, інформатики, хімії.

Успішній реалізації проблемного питання сприяли нестандартні форми методичної роботи:

- Методичний порадник

«Роль сім’ї в соціологізації дитини» (жовтень)

«Мотивація учителя початкових класів до роботи в Новій українській школі» (грудень),

«Інноваційні підходи до системи освітніх оцінювань як інтегральної складової НУШ» (січень);

- Педагогічна рада з елементами практикуму:

«Булінг в закладі освіти. Виявлення та попередження (листопад).

- Круглий стіл «Пріорітетні напрямки організації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти» (лютий).

В комплексі проводиться робота по створенню освітнього простору Нової української школи в 1-2 класах, обладнанню та естетичному оформленню навчальних кабінетів, створенню ігрового розвивального середовища в старшій та різновіковій групах днз.

Учителі комплексу залучені до комп'ютерного всеобучу. Комп’ютерна грамотність становить 100 %, використовують комп’ютер епізодично – 7 (42%), систематично – 10 (58%).

Свої напрацювання педагоги комплексу показали в педагогічній виставці «Інноваційний пошук освітян Тальнівщини – 2020» (4 роботи ; 25%.).

- Любіченко Л.В Навчально-методичний посібник «Василь Іщенко. На захисті історико-мистецьких пам’яток в Україні».

- Любіченко Л.В Навчально-методичний посібник «Формування громадянина-патріота засобами історико-краєзнавчих досліджень».

Цифрові ресурси:

- Липовецька О.А. “English with Pleasure”. (Матеріали для вивчення англійської мови у 2 класі за підручником О.Карп’юк “English with Smiling Sam”, НУШ.)

- Ожиндович Т.П. Мобільні додатки для уроків у початковій школі

В роботі педагогічний колектив використовує новітні технології:

- технологія розвитку критичного мислення,

- технологія проблемного навчання ,

- проектна технологія,

- технологія ситуативного моделювання,

- технологія кооперативного навчання,

- інформаційно – комунікаційна технологія.

Виявленню та розвитку здібностей та обдарувань учнів сприяє участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях. В комплексі проведено шкільні предметні олімпіади з базових дисциплін, 1 учень брав участь у районних предметних олімпіадах (історія, ІІ місце), 1 учениця брала участь в обласному етапі конкурсу-захисту робіт членів МАН (психологія) .

Активізувалася участь учнів у конкурсах та спортивних змаганнях:

- ХІХ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» (номінація «Історія України і державотворення») ( обласний етап, 1 Захарова С.)

- Міжнародний конкурс юних істориків «Лелека» - 17 учнів ;

- Всеукраїнська гра з української мови «Соняшник» - 23 учнів);

- «Левеня» -10 учнів;

- «Бебрас» - 10 учнів ;

- Міжнародна дистанційна олімпіада з англійської мови «Всеосвіта» - 25 учнів (2 переможці);

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»-13 учнів;

- Всеукраїнського гуманітарного конкурс „Космічні фантазії” – 1 учень (обласний етап, Хлипало В.) .

І місце в районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 2009 р.н;

І місце в районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 2008 р.н;

І місце в районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 2007 р.н;

І місце в районних змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 2006 р.н;

І місце в районних змаганнях збірних шкіл з футболу серед дівчат 2009 р.н.;

І місце в районних змаганнях збірних шкіл з футболу серед дівчат 2007 р.н.;

І місце в районних змаганнях з волейболу серед дівчат;

І І місце в районних змаганнях з волейболу серед юнаків;

І місце в районних змаганнях з шашок серед дівчат та хлопців.

Проте поряд із здобутками і досягненнями в методичній роботі комплексу є питання, над якими слід працювати в новому навчальному році:

- недостатнім є змістове наповнення сайту закладу;

- недостатня активність педагогів у інтернет- семінарах;

- недостатня участь учнів в предметних олімпіадах районного та обласного етапів;

- психологічна служба недостатньо працює з обдарованими дітьми.

Виховна робота.

Тема виховної роботи в закладі освіти:«Створення освітнього процесу орієнтованого на загальнолюдські цінності, формування патріота – громадянина, успішної особистості».

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, статуту закладу освіти. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору, виховання громадянина-патріота своєї держави, формування творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формування навичок здорового способу життя.

Пріоритетні завдання виховної системи:

- створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини;

- оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки;

- формування в учнів та вихованців свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих;

- реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі;

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

- залучення молоді до національної та світової культури;

- забезпечення умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

В комплексі створена виховна система «Школа успішного виховання».

Діють дитячі організації: початкової ланки - «Країна Барвінкова», гасло якої: «Я, родина, Батьківщина» та середньої і старшої ланок - учнівська республіка.

В системі учнівського самоврядування створені комісії, які відповідають за конкретну роботу:

- комісія освіти і науки;

- комісія спорту і здоров’я;

- комісія добрих справ та інформації;

- комісія культури та дозвілля;

- комісія праці та профорієнтації.

Шляхом загальних виборів обирається Президент учнівської республіки.

Традиційно проводяться загальношкільні заходи до Дня Захисника України, до Дня української писемності та мови, до Дня Гідності та Свободи, до Дня Соборності України, до Дня Чорнобильської трагедії, фестиваль національно-патріотичної пісні, походи до осіннього лісу, шкільний конкурс композицій «Україна єдина»; акція «Твори добро», благодійні ярмарки та акції «Сильні духом», «Допоможи українській армії», акція «Пам’ятаємо», спеціалізовані уроки та зустрічі до Дня Прав Людини, Єдиний урок правових знань, урок пам’яті Жертв Голодомору, новорічний ранок та вечори, виставки дитячих робіт, тематичні вечори відпочинку.

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє вихованню успішної особистості. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у комплексі організовано роботу гуртків:

«Клуб лицарів математики» - Балака І.П..

«Рідне слово» - Шкляренко Т.В.

«Юні екологи» - Клименко Л.В.

«Футбол» - Бабій В.М.

«Англійська із задоволенням» - Липовецька О.А.

«Юні краєзнавці» - Горбатюк Ю.В.

«Майстровиті ручки» - Ковіня О.В.

«Вокальний» - Ожиндович Т.П.

«Хореографія» - Плахотник С.П.

«Волейбол» - Бабій В.М.

«Медіакультура» - Марченко Л.А.

«Сходинки до інформатики» - Чилій М.Ф.

В закладі добре налагоджена співпраця педагогічного колективу з батьками, сільською радою, громадськістю села.

Основні завдання

педагогічного колективу комплексу на 2020 -2021 н.р.

1. Основним завданням педагогічного колективу Кобринівського навчально-виховного комплексу є робота по розбудові національної школи, спрямована на створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, її інтеграції у загальний освітній простір.

2. У освітньому процесі спрямувати діяльність колективу на реалізацію Концепції розвитку навчально-виховного комплексу «Школа успішної особистості» та розв’язання проблеми: «Компетентнісно орієнтована модель організації якісного освітнього процесу в умовах інформаційного освітнього простору», для реалізації якої необхідно визначити пріоритетні напрямки в роботі педколективу:

- формувати освітнє середовище навчального закладу на засадах педагогіки партнерства, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу;

- формувати у дітей ключові компетентності, які сьогодні визнані провідними освітніми системами світу як такі, що необхідні для сучасної людини 21 століття;

- піднесення на якісно новий рівень роботи з творчо обдарованими дітьми, їх самореалізація;

- впровадження в освітній процес новітніх технологій;

- забезпечити якість дошкільної освіти відповідно до контексту Концепції Нової української школи та змісту Базового компонента дошкільної освіти, навчальних програм розвитку та виховання дітей дошкільного віку;

- забезпечити реалізацію принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу, спрямованого на становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства, формування національно-патріотичної компетентності дітей дошкільного віку, виховання морально-духовних цінностей;

- оновлювати динамічне освітнє середовище для навчальної діяльності першокласників, поповнювати матеріально навчально-ігрову базу;

- здійснювати наскрізну інтеграцію навчальних предметів, проводити інтегровані тижні та тематичні дні;

- системно і цілеспрямовано формувати у молодого покоління патріотичну свідомість, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави;

- працювати над удосконаленням навчально-методичного забезпечення із кожного предмета та методики його викладання.

- підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання як об’єктивного показника якості освіти;

- партнерство з батьками, органами місцевого самоврядування;

- впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес.

3. Всю виховну роботу в комплексі спрямовувати на розвиток успішної особистості, виховання в учнів патріотизму, високих моральних та інтелектуальних цінностей, прагнення до саморозвитку виховання свідомих громадян України.

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті, навчитись вчитися впродовж життя, сформувати загальнолюдські цінності, патріота – громадянина, успішну особистість

Кiлькiсть переглядiв: 314