Повернутися до звичайного режиму

План

заходів щодо профілактики булінгу в Кобринівському НВК

на 2021 – 2022 навчальний рік

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах Вересень Психолог комплексу Чилій М.Ф.
2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: – спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; – соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; – визначення рівня тривоги та депресії учнів. Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року Класні керівники практичний психолог комплексу Чилій М.Ф.
Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Батьки здобувачів освіти Вересень Директор комплексу Голуб С.В.
2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Класні керівники Жовтень Заступник директора з НВР Любіченко Л.В.
3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогіч- ний колектив Жовтень Заступник директора з НВР Любіченко Л.В.
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 10 Упродовж року Психолог комплексу Чилій М.Ф.
5 Контроль стану попередження випадків булінгу Нарада при директорі Квітень Директор комплексу Голуб С.В
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогіч-ний колектив Березень Психолог комплексу Чилій М.Ф.
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогіч-ний колектив Упродовж року Заступник директора з НВР Любіченко Л.В.
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 класи Упродовж року Класоводи
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-10класи Упродовж року Класні керівники
3 Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 10класи Упродовж року Учитель інформатики
4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 9-10 класи Січень Педагог-організатор Ротаєнко М.П
5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 1-10 класи Упродовж року Класоводи, учителі літератури, історії
6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-10 класи 10-14 грудня Класні керівники та класоводи, учителі правознавства, практичний психолог комплексу
7 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» 1-10 класи 17-21 грудня Класні керівники та класоводи, учителі-предметники
8 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом» 1-10 класи 21-25 січня Заступник директора з ВР Любіченко Л.В.
9 Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг» 5-8 класи Лютий- квітень Педагог-організатор
10 Гуртки антибулінгового спрямування 5 – 10 класи Упродовж року Педагог-організатор
Психологічний супровід
1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-10 класи Упродовж року Психолог комплексу Чилій М.Ф.
2 Спостереження під час навчального процесу, в позаурочний час 1-10 класи Упродовж року Психолог комплексу Чилій М.Ф.
3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-10 класи Упродовж року Психолог комплексу Чилій М.Ф.
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-10 класи Упродовж року Психолог комплексу Чилій М.Ф.
Робота з батьками
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-10 класи Упродовж року Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-10 класи Упродовж року Психолог комплексу Чилій М.Ф.
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Січень – Лютий Психолог комплексу Чилій М.Ф.
4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки Упродовж року Заступник директора з НВР Любіченко Л.В.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування)

Учасники освітнього процесу подають заяву директору комплексу про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

Директор комплексу розглядає заяву в день її подання та видає наказ про проведення розслідування.

Директор комплексу для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом Комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає її засідання. До складу Комісії входять директор, педагогічні працівники (у тому числі психолог), батьки постраждалого та булера для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

Потерпілий чи його законний представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

Із метою створення безпечного освітнього середовища У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України із заявою. Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства. Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють. Рекомендації до оформлення заяви 1. Подається державною мовою. 2. Чітко вказуються прізвища. 3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів. 4. Не допускати виправлень. 5. Зміст заяви пишеться в довільній формі. Реагування на доведені випадки булінгу Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 1. У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. 2. Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання. 3. Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення: – якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей; – якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою. 4. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії. 5. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процессу (Кодекс України про адміністративні правопорушення) Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого: – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення: – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734 ) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122).

Телефони довіри

§ Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

§ Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

§ Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500

335;

§ Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

§ Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

§ Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

§ Національна поліція України 102.

Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладання на нього штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку. В залежності від частоти/складу/cпособу вчинення правопорушення: - за вчинення булінгу вперше – штраф від 340 до 850 гривень; - за повторне вчинення протягом року після накладення адміністративного стягнення, вчиненння відносно неповнолітнього, вчинення з особливою жорстокістю – штраф від 1700 до 3400 гривень. В залежності від суб’єкта: - за вчинення малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років – штраф від 340 до 850 гривень накладається на їхніх батьків або осіб, які їх замінюють; - за приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником/засновником закладу освіти – штраф від 850 до 1700 гривень.


Поради для батьків на кожен день

Діти вчаться з того, що бачать у своєму оточенні.

Якщо дитина оточена критицизмом - вона вчиться звинувачувати.

Детальніше


Спілкування протягом дня

  • Вранці піднімайте дитину спокійно, з посмішкою та лагідним словом. Не згадуйте вчорашні прорахунки, особливо мізерні, не вживайте образливих слів.
  • Не підганяйте, розрахувати час — це ваш обов’язок, якщо ж ви цю причину не вирішили – гріха дитини у цьому немає.

Детальніше


Правила покарання

  • Покарання не повинне шкодити здоров’ю — ані фізичному, ані психічному. Більше того, покарання має бути корисним.
  • Якщо є сумніви щодо покарання, не карайте. Навіть якщо ви зрозуміли, що занадто м’які, довірливі і нерішучі. Ніякої «профілактики», ніяких покарань «про всяк випадок»!

Детальніше


Сім основних правил

батьківської поведінки в організації навчання

1. Сприяйте дитячій автономності (самостійності). Чим більше ви вимагаєте її (самостійності) в усіх сферах повсякденного життя, тим більше зможе ваша дитина працювати з почуттям відповідальності в шкільній сфері. Автономне (самостійне) навчання є тією метою, в напрямку якої ви маєте працювати, тому що самостійність є найважливішим елементом ефективного і тривалого процесу навчання. Хваліть свою дитину за самостійні дії, наприклад, за самостійне розпізнавання помилок.

Детальніше


Сприяння ефективній самоорганізації при виконанні домашнього завдання

Аналіз завдання: Що насправді потрібно зробити? Сформулюй це ще раз своїми словами.

Детальніше


Кiлькiсть переглядiв: 596